Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Witamy w sklepie internetowym ARTOFIS i zapraszamy na zakupy

nowościpromocjehit sprzedaży

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy sklep.artofis.pl (zwany dalej „Sklep Artofis”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Sklepu Artofis jest firma : ARTOFIS Artur Wierzchowski. z siedzibą w Warszawie (04-684) ul. Palmowa 15D / 16, NIP 113-025-82-46, adres e-mail: a.wierzchowski@artofis.pl . Miejscem wykonywania działalności powiązanej ze „Sklepem” jest: ARTOFIS Artur Wierzchowski, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Opacz 4.

3. Ceny podane w Sklepie Artofis są cenami ostatecznymi - brutto [zawierają podatek VAT]. Wysyłka twarów jest wliczona w cenę.

4. Produkty oferowane w Sklepie Artofis są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

 

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie Artofis można składać w następujący sposób:

a) poprzez moduł zamówień dostępny na stronie internetowej Sklepu Artofis,

b) e-mailem na adres agnieszka.szara@artofis.pl dostępnym na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację oraz potwierdzenie na piśmie przez Klienta poprawności zamówienia oraz jego całkowitej ceny. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem na adres podany przez Klienta.

3. Dla stron zawierających transakcje kupna-sprzedaży ostateczne i wiążące są informacje i dane podane na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, w szczególności: ostateczna cena, charakterystyka produktu, jego cechy użytkowe, części wchodzące w skład produktu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązującego Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający Zamówienie w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep Artofis.

5. Do każdego zamówienia zrealizowanego przez Sklep Artofis wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).

 

§3

 

Płatności za zakupy w Sklepie Artofis

1. Klient ma do wyboru następujące formy zapłaty za zamówione produkty:

a) przelewem tradycyjnym – Sklep Artofis rezerwuje przez 7 kolejnych dni komponenty potrzebne do produkcji zamówionych produktów, w tym czasie prosimy przelać na nasze konto kwotę rachunku. Realizacja (produkcja) zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

b) przelewem za pomocą systemu PayU

2. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Warunkiem wydania lub wysłania produktów jest zapłata za towar. Zamówione przez Klienta produkty zostaną zarezerwowane dla niego przez kolejnych 7 dni. W tym czasie Klient winien przelać pieniądze na konto Sklepu Artofis.

4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i koszt przesyłki kurierskiej.

 

§4

 

Wysyłka towaru

1. Czas realizacji zamówienia podany na stronie Sklepu Artofis obejmuje czas wyprodukowania, zamówionego przez Klienta, produktu. Do czasu realizacji (wyprodukowana) produktu należy doliczyć czas dostarczenia produktu do Klienta.

2. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji. Jest to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji zamówienia do wydania paczki kurierowi (uwaga liczone są tylko dni robocze). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Artofis. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili zakończenia produkcji całego zamówienia (chyba, że Klient zażyczy sobie wysyłkę części zamówienia), a termin wysyłki dla całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówione produkty Sklep Artofis wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Istnieje mozliwość odbioru własnego zamówienia w Zakładzie Produkcyjnym Artofis.

5. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem i potwierdzeniem przez Klienta zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu Artofis.

 

§5

 

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient powinien odesłać do Sklepu Artofis na własny koszt reklamowany produkt wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep Artofis ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zwrotu produktu.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep Artofis.


 

§6

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi Artofis w terminie 10 dni od odbioru towaru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.

3. Klient zwraca, nie noszący śladów użytkowania, produkt do Sklepu Artofis w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep Artofis wykona analizę stanu zwróconego przez Klienta produktu. Zwrócony produkt nie może nosić śladów użytkowania.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia produktu Sklep Artofis zwraca Klientowi zapłaconą kwotę na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2,3 i 4 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

§7

 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Artofis materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§8

 

Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie Sklepu Artofis są własnością firmy ARTOFIS Artur Wierzchowski.

Zabrania się ich wykorzystywania (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu Artofis.


 

§9

 

Postanowienia końcowe

1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ARTOFIS Artur Wierzchowski.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie Artofis stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie Artofis po tym dniu.

 

do góry