Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Witamy w sklepie internetowym ARTOFIS i zapraszamy na zakupy

nowościpromocjehit sprzedaży

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy sklep.artofis.pl (zwany dalej „Sklep Artofis”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Sklepu Artofis jest firma : ARTOFIS Artur Wierzchowski. z siedzibą w Warszawie (04-684) ul. Palmowa 15D / 16, NIP 113-025-82-46, adres e-mail: a.wierzchowski@artofis.pl . Miejscem wykonywania działalności powiązanej ze „Sklepem” jest: ARTOFIS Artur Wierzchowski, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Opacz 4.

3. Ceny podane w Sklepie Artofis są cenami ostatecznymi - brutto [zawierają podatek VAT]. Wysyłka twarów jest wliczona w cenę.

4. Produkty oferowane w Sklepie Artofis są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

 

Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie Artofis można składać w następujący sposób:

a) poprzez moduł zamówień dostępny na stronie internetowej Sklepu Artofis,

b) e-mailem na adres agnieszka.szara@artofis.pl dostępnym na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację oraz potwierdzenie na piśmie przez Klienta poprawności zamówienia oraz jego całkowitej ceny. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem na adres podany przez Klienta.

3. Dla stron zawierających transakcje kupna-sprzedaży ostateczne i wiążące są informacje i dane podane na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, w szczególności: ostateczna cena, charakterystyka produktu, jego cechy użytkowe, części wchodzące w skład produktu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu obowiązującego Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie przedstawia ofertę zakupu określonego produktu. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający Zamówienie w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep Artofis.

5. Do każdego zamówienia zrealizowanego przez Sklep Artofis wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie Klienta).

 

§3

 

Płatności za zakupy w Sklepie Artofis

1. Klient ma do wyboru następujące formy zapłaty za zamówione produkty:

a) przelewem tradycyjnym – Sklep Artofis rezerwuje przez 7 kolejnych dni komponenty potrzebne do produkcji zamówionych produktów, w tym czasie prosimy przelać na nasze konto kwotę rachunku. Realizacja (produkcja) zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,

b) przelewem za pomocą systemu PayU

2. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Warunkiem wydania lub wysłania produktów jest zapłata za towar. Zamówione przez Klienta produkty zostaną zarezerwowane dla niego przez kolejnych 7 dni. W tym czasie Klient winien przelać pieniądze na konto Sklepu Artofis.

4. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i koszt przesyłki kurierskiej.

 

§4

 

Wysyłka towaru

1. Czas realizacji zamówienia podany na stronie Sklepu Artofis obejmuje czas wyprodukowania, zamówionego przez Klienta, produktu. Do czasu realizacji (wyprodukowana) produktu należy doliczyć czas dostarczenia produktu do Klienta.

2. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji. Jest to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji zamówienia do wydania paczki kurierowi (uwaga liczone są tylko dni robocze). Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym firmy Artofis. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili zakończenia produkcji całego zamówienia (chyba, że Klient zażyczy sobie wysyłkę części zamówienia), a termin wysyłki dla całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Zamówione produkty Sklep Artofis wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Istnieje mozliwość odbioru własnego zamówienia w Zakładzie Produkcyjnym Artofis.

5. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem i potwierdzeniem przez Klienta zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu Artofis.

 

§5

 

Reklamacje i zwroty

  1. 1. INFORMACJA DLA KONSUMENTA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym ARTOFIS w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać:
pisemnie na adres: ARTOFIS Artur Wierzchowski, 04-684 Warszawa ul. Palmowa 15D / 16

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.wierzchowski@artofis.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w dalszej części niniejszego regulaminu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: ARTOFIS Zakład Produkcyjny, 05-520 Konstancin Jeziorna, Opacz 4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

2. ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI ZGŁASZANYCH PRZY SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ARTOFIS Artur Wierzchowski (B2C)

 

2.1. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć reklamację dotyczącą wyrobu jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki :
- reklamacja została zgłoszona na piśmie lub ustnie ( wtedy przyjmujący wypełnia „Zgłoszenie reklamacyjne” ) w punkcie sprzedaży reklamowanego towaru,
- do reklamacji został załączony dowód zakupu,
- został dostarczony reklamowany towar.
2.2 W przypadku gdy sprzedawca nie załatwia reklamacji natychmiast, jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie na piśmie i poinformować klienta o sposobie jej załatwienia.
2.3 Reklamowany towar winien być bezzwłocznie przesłany przez przyjmującego do producenta w celu sprawdzenia zasadności reklamacji. Wraz z towarem winien być wysłany dowód zakupu i protokół reklamacyjny oraz „Zgłoszenie reklamacyjne” klienta. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny poniżej.
2.4 Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia towaru z wyjątkiem gdy:
- reklamacja nie spełnia wymogów staranności.
2.5 Klient, który stwierdził, że zakupiony towar posiada wady fizyczne może, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami przewidzianymi w Ustawie z 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, żądać:
- odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna ( zwrot );
- obniżenia ceny (zwrot);
- usunięcia wady (naprawa);
- wymiany towaru. Do wymiany towaru może być użyty przez sprzedawcę wyłącznie towar wolny od wad - fabrycznie nowy.

2.6 Jeżeli kupujący (konsument) zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że uznał to za zasadne.
2.7 Sprzedawca załatwia reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia, chyba że klient wyraził na piśmie zgodę na przedłużenie terminu.
2.8. Jeżeli klient nie dostarczył reklamowanego towaru wraz z reklamacją – termin załatwienia reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru.
2.9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, sprzedawca jest zobowiązany zawiadomić o tym pisemnie klienta z podaniem przyczyny, oraz zwrócić mu dostarczony wraz z reklamacją towar.
2.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
2.11. Kupujący jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca wydania.
2.12. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący zobowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
2.13. Koszt wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.
2.14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2.15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

§6

 

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Artofis materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§7

 

Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie Sklepu Artofis są własnością firmy ARTOFIS Artur Wierzchowski.

Zabrania się ich wykorzystywania (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu Artofis.


 

§8

 

Postanowienia końcowe

1. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ARTOFIS Artur Wierzchowski.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie Artofis stosuje się postanowienia ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz.827 ze zm.)

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w Sklepie Artofis po tym dniu.

 

do góry